Wręczenie nagród komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

7 listopada 2017 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej dla trzech zastępców zmiany Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Jędrzejowie. Wręczenia dokonał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie bryg. Paweł Jakubowski. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie i funkcjonariusze zmianowi.

Opracowanie: kpt. mgr inż. poż. Sylwester Delipacy, KP PSP Jędrzejów

Zdjęcia: kpt. mgr inż. poż. Sylwester Delipacy, KP PSP Jędrzejów

 

Szkolenie podstawowe dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

07.10.2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie rozpoczęto kolejną edycję szkolenia podstawowego dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu jędrzejowskiego. Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st. kpt. Piotr Miarecki powitał uczestników oraz przedstawił program szkolenia. Zakończenie szkolenia planowane jest na dzień 02.12.2017 roku.

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

 

ĆWICZENIA POWIATOWE pk. „PALKO 2017” – powiat jędrzejowski

5 października na terenie firmy Palko Sp. z. o.o. w Gniewięcinie przeprowadzone zostały ćwiczenia manewrowe pk. „PALKO 2017”. W ćwiczeniach uczestniczyły siły i środki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu jędrzejowskiego, a także Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, pracownicy firmy Palko i inne podmioty współpracujące z jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Łącznie w ćwiczenia zaangażowano ponad 100 osób, 23 pojazdów pożarniczych. Scenariusz ćwiczeń składał się z czterech epizodów. Pierwszy epizod zakładał, że podczas wykonywania czynności związanych z uruchomieniem piecy grzewczych wykorzystywanych do suszenia produkowanych palet, pracownik w wyniku nieuwagi zostawia niedomknięte drzwiczki jednego z pieców. Gromadzące się w piecu gazy powstałe z rozkładu termicznego użytego paliwa stałego ulegają gwałtownemu zapłonowi a powstałe ciśnienie powoduje wyrzucenie płomienia przez niedomknięte drzwiczki na zewnątrz w wyniku czego zapala się materiał palny w pobliżu pieca. Powstały pożar w pomieszczeniu kotłowni zauważa pracownik i przy użyciu gaśnicy przystępuje do gaszenia pożaru. Działania te są nieskuteczne ze względu na szybki rozwój pożaru oraz silne zadymienie, w wyniku którego pracownik ulega silnemu poparzeniu a drugi z pracowników biegnący z pomocą ulega podtruciu i nie są w stanie ewakuować się z pomieszczenia kotłowni. W wyniku powstałego pożaru dochodzi do zapalenia się trocin nagromadzonych w pobliżu budynku kotłowni. Pracownicy przebywających w sąsiedniej hali produkcyjnej wychodzą na zewnątrz i jednocześnie informują kierownika o zaistniałej sytuacji, który zawiadamia Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie o zaistniałym pożarze. Drugi epizod przewidywał, że w trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczymi, okazuje się że w budynku suszarni wypełnionego wysuszonymi paletami dochodzi do zwarcia instalacji elektrycznej inicjującej pożar palet. W wyniku dużego zadymienia powstałego w wyniku pożaru sterty trocin (epizod I),pożar suszarni w pierwszej fazie nie zostaje zauważony przez co dochodzi do jego szybkiego rozwoju. Dopiero w momencie wydostania się ognia na zewnątrz budynku zostaje zauważone jednak silne podmuchy wiatru powodują zapalanie się stosów palet ustawionych przed suszarnią a następnie składowisko na którym nagromadzone jest 100 000 szt. palet. Trzecim epizod był spowodowany zachowaniem pracowników, którzy widząc duże zadymienie oraz szybko przemieszczający się pożar, chcieli wyłączyć maszyny produkcyjne, opuścić stanowisko pracy i ewakuować się. Przystępują do wyłączenia zasilania elektrycznego maszyn, zostają jednak porażeni prądem, tracą przytomność i upadają na podłogę. Maszyny na hali produkcyjnej nadal pozostają pod napięciem, a powstałe zbyt duże obciążenie instalacji elektrycznej powoduje przegrzanie się otuliny przewodu elektrycznego zasilającego w energię elektryczną maszyny oraz zapalenie wewnętrznej warstwy ściany hali wykonanej z płyt warstwowych. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie sposobów rozpoznawania zagrożeń i przygotowania się do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych w tego rodzaju zakładach. Bardzo ważnym elementem podczas ćwiczeń było również sprawdzenie praktycznych możliwości współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej z innymi podmiotami i służbami ratowniczymi. Na zakończenie ćwiczeń głos zabrali: p.o. zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach bryg. Tomasz Bajerczak, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie bryg. Paweł Jakubowski, oraz Dyrektor firmy Palko Sp. z. o.o. w Gniewięcinie.

Opracowanie: kpt. mgr inż. Sylwester Delipacy, KP PSP Jędrzejów.

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

 

Kampania społeczna: „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO ”.

26,27,28 i 29 września jędrzejowscy strażacy spotkali się z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Pawłowicach, Warzynie Pierwszym, Węgleszynie i Miąsowie kontynuując kampanię społeczną „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO” organizowaną pod patronatem Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W akcji łącznie udział wzięło 60 dzieci. Podczas kampanii zostały zaprezentowane filmy edukacyjne na temat bezpieczeństwa i najczęściej używanych numerów alarmowych. Uczniowie dowiedzieli się w jakich okolicznościach najczęściej powstają pożary i jak poprawnie się zachować w przypadku zauważenia pożaru. Dzieci wykazały się wielkim zainteresowaniem. Wizyta była połączeniem przyjemnego z pożytecznym o czym świadczyła radość wypisana na twarzach najmłodszych, którzy otrzymali od nas podarunki.

Opracowanie: kpt. mgr inż. Sylwester Delipacy

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

 

Spotkanie z dzieciakami w ramach kampanii społecznej: „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO ”.

Jędrzejowscy strażacy kontynuują działania prewencyjne w ramach kampanii społecznej „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO” organizowanej pod patronatem Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 18 i 19 września funkcjonariusze spotkali się z dzieciakami ze Szkoły Podstawowej w Mierzwinie i Szkoły Podstawowej w Obiechowie. W akcji uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji jak również Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jędrzejowie. Podczas spotkania omówione zostały zasady bezpieczeństwa w szkole, domu i na podwórku. Uczniowie dowiedzieli się w jakich okolicznościach najczęściej powstają pożary. Dzieciakom przekazano zasady poprawnego zachowania się w przypadku zauważenia pożaru. Zostały zaprezentowane filmy edukacyjne na temat bezpieczeństwa i najczęściej używanych numerów alarmowych. Na zakończenie spotkania dzieciakom zostały wręczone pamiątkowe upominki.

Opracowanie: kpt. mgr inż. Sylwester Delipacy

Zdjęcia: mł. asp. Bogusław Skrzypczyk

Zdjęcia: mł. ogn. Krzysztof Pazera

 

08.09.2017 r. Uroczysty apel z okazji zakończenia służby i zdania obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta powiatowego

8 września w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia służby i zdania obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta powiatowego. Zastępca komendanta powiatowego PSP w Jędrzejowie – mł. bryg. Tomasz Gil odszedł na emeryturę. Uroczystości rozpoczęły się złożeniem meldunku zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach – st. bryg. Robertowi Sabatowi. Następnie komendant powiatowy PSP w Jędrzejowie – bryg. Paweł Jakubowski przywitał gości, którzy przybyli na uroczystość. Wśród nich znaleźli się starosta i wicestarosta Jędrzejowski,  burmistrzowie, wójtowie, samorządowcy, byli komendanci PSP w Jędrzejowie, kierownicy służb współdziałających, jak również koledzy i koleżanki emeryci z którymi komendant Gil miał przyjemność współpracować. Po odczytaniu decyzji o odwołaniu ze stanowiska, mł. bryg. Tomasz Gil zameldował zdanie obowiązków komendanta powiatowego PSP w Jędrzejowie. 
Następnie ciepłe słowa na temat Jego osiągnięć i działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej popłynęły z ust zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego. Ostatnim punktem uroczystości były przemówienia okolicznościowe, w których najpierw komendant powiatowy PSP w Jędrzejowie w imieniu swoim i pracowników komendy jak również zaproszeni goście, ciepło wypowiadali się o służbie mł. bryg Tomasza Gila i współpracy z komendą powiatową pod Jego kierownictwem.
Pan mł. bryg. Tomasz Gil jest absolwentem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, którą ukończył w październiku 1995 roku oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie odbył uzupełniające studia magisterskie na kierunku pedagogicznym. Służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie rozpoczął w 1987 roku na stanowisku pomocnika przodownika roty. W 1988 roku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, a po jej zakończeniu kontynuował służbę pożarniczą na stanowisku pomocnika przodownika roty, a następnie technika, młodszego ratownika, dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej, a od 2013 roku zastępcy komendanta powiatowego. Od początku służby pożarniczej dał się poznać jako osoba sumienna i zdyscyplinowana, która rzetelnie wykonuje obowiązki wynikające z pracy zawodowej. Dzięki wieloletniej praktyce w podziale bojowym mł. bryg. Tomasz Gil zdobył bogate doświadczenie praktyczne w organizacji i prowadzeniu akcji ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń na dużą skalę m.in. jednego z największych pożarów w województwie świętokrzyskim - hal produkcyjno- magazynowych firmy Quickpack Polska Sp. z o. o. w Laskowie w roku 2007 oraz powodzi w 2010 roku. Z dużym zaangażowaniem i poświęceniem niósł pomoc mieszkańcom zalanych miejscowości na terenie powiatów sandomierskiego, buskiego i jędrzejowskiego. Warto podkreślić, że doświadczenie w walce z żywiołem jakim jest woda zdobył podczas powodzi w 1997 roku w Zielonej Górze, gdzie wykazał się wyjątkową odwagą i męstwem, za co został nagrodzony wcześniejszym nadaniem wyższego stopnia służbowego. W latach 2011-2013 pełnił nieetatową funkcję dowódcy kompanii gaśniczej ,,Zachód" Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Jako Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie dbał o doskonalenie umiejętności ratowniczych podległych mu strażaków PSP jak i członków OSP szkolących się na różnego rodzaju kursach, przekazując im zdobytą wiedzę i posiadane umiejętności praktyczne.

Za swoją działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej został wyróżniony odznaczeniami państwowymi i resortowymi:

Brązowym Krzyżem Zasługi -2004r.

Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa - 2006r.

Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - 2008r.

Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę - 2009r. 

Złotą Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej - 2014r.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska, KP PSP Jędrzejów.

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Jędrzejowie.

 

Pomoc dzieciom poległych strażaków z Białegostoku

Koleżanki i Koledzy! .

Straciliśmy podczas służby w Białymstoku dwóch odważnych strażaków. Osierocili oni dwójkę małych dzieci.

Fundacja "Dorastaj z Nami" prowadzi zbiórkę na rzecz ich rodzin.

Darowiznę można przekazać poprzez stronę internetową Fundacji lub bezpośrednio wpłacając na konto nr: 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006 z dopiskiem „Białystok”.

Dziękujemy za każdą wpłatę.

Link do strony akcji: https://dorastajznami.org/pomoz_dzieciom_strazakow_z_bialegostoku/

 

Pożar kotłowni w miejscowości Brus

22 sierpnia przed godziną 9.00 zastępy jędrzejowskiej straży zostały zadysponowane do pożaru w miejscowości Brus gm. Jędrzejów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar materiałów papierniczych oraz kawałków płyt pilśniowych, które składowane były w pomieszczeniu kotłowni znajdującej się w garażu domu jednorodzinnego. W domu znajdowały się trzy osoby, w tym starsza kobieta o ograniczonej możliwości poruszania się. Ze względu na to, że pomieszczenie w którym przebywała starsza pani nie było zagrożone bezpośrednio pożarem oraz z uwagi na jej stan zdrowia odstąpiono od ewakuacji. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu energii elektrycznej w budynku, a następnie podaniu prądu wody z linii szybkiego natarcia, czym skutecznie zlokalizowano i ugaszono pożar. Tlące się materiały papiernicze oraz kawałki płyt wyniesiono na zewnątrz i przelano wodą.  Równocześnie z działaniami gaśniczymi były prowadzone badania na obecność tlenku węgla oraz podwyższonej temperatury w pozostałych pomieszczeniach domu. Nie wykazały one obecności gazów szkodliwych. Najprawdopodobniej przyczyną pożaru było pozostawienie żaru po czyszczeniu pieca w bezpośredniej bliskości materiałów papierniczych. Dalsze czynności w sprawie prowadzi przybyła na miejsce policja.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska, KP PSP Jędrzejów.

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Jędrzejowie.

 

Kolizja w miejscowości Zdanowice

21 sierpnia po godzinie 16.30 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie otrzymało informację o kolizji w miejscowości Zdanowice, gm. Nagłowice. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w tył naczepy jadącego tira uderzyła autolaweta z lawetą i uszkodzone pojazdy blokują jeden pas jezdni. Ciężarówką podróżował tylko kierowca, który nie odniósł obrażeń. Autolawetą podróżował ojciec z 11 - letnią córką. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu i oznakowaniu terenu. Dziewczynce założono kołnierz szyjny, przykryto kocem, udzielono wsparcia psychicznego, a następnie przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. W uszkodzonym IVECO odłączono akumulator, a jezdnię uprzątnięto z pozostałości pokolizyjnych. Po uprzątnięciu pojazdów poza jezdnię teren działań przekazano protokolarnie policji, która prowadzi dalsze czynności.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska, KP PSP Jędrzejów.

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Jędrzejowie.

 

Wypadek w miejscowości Jasionna

20 sierpnia po godzinie 15 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie otrzymało informację o kolizji na drodze nr 78, w miejscowości Jasionna. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że poza jezdnią na lewym boku znajduje się samochód osobowy Renault, w rowie leży uszkodzone Volvo, a na jezdni znajduje się uszkodzony radiowóz policyjny. Renaultem podróżowały trzy osoby, które znajdowały się poza pojazdem i nie odniosły widocznych obrażeń. Samochodem Volvo podróżowały dwie osoby, które również nie odniosły obrażeń i znajdowały się poza pojazdem. W radiowozie znajdowali się dwaj policjanci, z których jeden uskarżał się na silny ból w odcinku szyjnym kręgosłupa. Ruch na drodze odbywał się wahadłowo. Na miejsce zadysponowano zespół ratownictwa medycznego. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem, odłączeniu instalacji elektrycznej we wszystkich pojazdach oraz odłączeniu instalacji LPG w Renault i Volvo. Poszkodowanemu funkcjonariuszowi udzielono kwalifikowanej pomocy przedmedycznej poprzez stabilizacje odcinka szyjnego kręgosłupa kołnierzem ortopedycznym. Z uwagi na to, że drugi z funkcjonariuszy zaczął uskarżać się na ból odcinka szyjnego również jemu założono kołnierz ortopedyczny. Po dotarciu na miejsce zespołów ratownictwa medycznego poszkodowanych przetransportowano do karetek. Jednego z funkcjonariuszy zabrano do szpitala, natomiast dla drugiego lekarz pogotowania zadecydował o zadysponowaniu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Lądowisko strażacy przygotowali na pobliskim polu. Po przybyciu LPR poszkodowany został przetransportowany do śmigłowca i zabrany na dalsze badania. Dalsze czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia prowadzi policja.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska, KP PSP Jędrzejów.

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Jędrzejowie.

 

Wypadek w miejscowości Imielnica

9 sierpnia około godziny 9.30 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie otrzymało informację o wypadku w miejscowości Imielnica gm. Imielno. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży stwierdzono zderzenie dwóch samochodów osobowych: Daewoo Matiz oraz Audi A4. Samochody blokowały jeden pas jezdni. Na miejscu obecne były dwa zespoły ratownictwa medycznego. Samochodem Audi podróżowały dwie osoby, z których jedna znajdowała się w karetce. Samochodem Daewoo podróżowała kobieta, która w wyniku zdarzenia była zablokowana wewnątrz auta. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu i oznakowaniu terenu. Następnie za pomocą narzędzi hydraulicznych wykonano dostęp do poszkodowanej i pod nadzorem lekarza przetransportowano ją na noszach do karetki. W uszkodzonych pojazdach odłączono akumulatory, a rozlane płyny zebrano przy użyciu sorbentu. Dwie poszkodowane osoby zostały zabrane do szpitala na dalsze badania. Przybyła na miejsce policja zorganizowała objazd. Po zakończeniu czynności operacyjnych pojazdy przekazano protokolarnie policji, która prowadzi dalsze czynności.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska, KP PSP Jędrzejów.

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Jędrzejowie.